Privacyverklaring:

Kapsalon Glam-it, gevestigd aan Kerkstraat 75a, bus 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoudstafel:

1: Zetelgegevens + contactgegevens

2: Persoonsgegevens die wij verwerken

3: Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

4: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

5: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

6: Geautomatiseerde besluitvorming

7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

8: Delen van persoonsgegevens met derden
9: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
10: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
11: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

12: AFSPRAKENBELEID !!!

 

1. Zetelgegevens + contactgegevens: https://www.kapsalonglamit.com/

Kapsalon Glam-it is een eenmanszaak gevestigd te Kerkstraat 75a, bus 1 – 2350 Vosselaar wij zijn altijd bereikbaar  0470/58.18.16 – 014/71.59.30 – kapsalon.glam-it@hotmail.comOnze maatschappelijke zetel BE0707.781.482 is gevestigd te Lorzestraat 28 – 2480 Dessel.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapsalon Glam-it verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

3. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kapsalon.glam-it@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kapsalon Glam-it verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

- Kapsalon Glam-it analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon Glam-it neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon Glam-it) tussen zit. Kapsalon Glam-it gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Het on line boekingssysteem staat gelinkd met het inline platform Salonkee, indien er een plaats vrij is kan u dit boeken en worden de behandeling automatisch bevestig. In heel uitzonderlijke gevallen gebeurt het wel dat er tegelijk twee boekingen worden gemaakt (online en in het salon) natuurlijk moeten we dan even contact met u opnemen want dan is er iets misgelopen met je geplande afspraak.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kapsalon Glam-it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Van de on-line shop worden de gegevens bewaard tot de bestelling afgewerkt is, om deze snel en goed te doen verlopen. In het kapsalon zelf houden wij u persoonlijke gegevens zoals naam, gsm of telefoonnummer tot 5jaar na u laatste afspraak bij, deze gegevens dienen om u kleurfiche bij te houden en eventueel te contacteren in geval van nood.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon Glam-it verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kapsalon Glam-it gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kapsalon Glam-it gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Glam-it en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kapsalon.glam-it@hotmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, rijksregisternummer (RRN) en kaartnummer vermelden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Kapsalon Glam-it wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger?fbclid=IwAR2lheGA91LI5JtMlDLxkYSoUtiUtszmB0UpSLEIO_T39AzdqJgk3zuq3wg

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapsalon Glam-it neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kapsalon.glam-it@hotmail.com

12. AFSPRAKENBELEID

Indien u merkt dat u later dan 10 min zal zijn op het afgesproken tijdstip:

- gelieve ons a.s.a.p. telefonisch te verwittigen.

Indien u niet kan komen:

- gelieve min 12 uur voor aanvang van uw afspraak (per sms/mail/telefoon) uw afspraak te wijzigen.

Indien dit niet geberud word dit beschouwt als een "no show".

Bij "no shows" word 

de 1ste maal word door de vingers gezien... maar...

- de 2de maal word uw afspraak voor de HELFT aangerekend bij uw volgende bezoek....

- de 3de maal word uw afspraak VOLLEDIG aangerekend bij uw volgende bezoek...

- de 4de maal kan u helaas NIET MEER bij ons terecht.